لینک پسورد دار

امکان ایجاد لینک به همراه پسورد برای ایجاد محدودیت

اطلاعات بیشتر

لینک زمان بندی شده

امکان ایجاد لینک زمان بندی شده و داری مدت  اعتبار

اطلاعات بیشتر

لینک دلخواه

امکان ایجاد نام لینک کوتاه و دلخواه

اطلاعات بیشتر

سوالات متداول

در این قسمت می توانید سوالات احتمالی برای ایجاد لینک دلخواه را مشاهده نمایید

آیا امکان ایجاد لینک به هر تعدادی وجود دارد؟

شما در ضفحه اصلی سایت می توانید هر تعداد لینک کوتاه که می خواهید ایجاد نمایید.

چگونه باید لینک با نام دلخواه ایجاد نماییم؟

شما پس از ثبت نام در سایت و انتخاب پلن مورد نیاز می توانید لینک دلخواه خود را با هر نامی که مد نظر دارید ایجاد نمایید.

آیا امکان ایجاد لینک با زمان بندی وجود دارد؟

شما پس از ثبت نام و ایجاد لینک دلخواه می توانید برای لینک های خود زمانبندی تعریف نمایید تا آن لینک تا زمانی که شما مدنظر دارید دارای اعتبار باشد.

کاربرد پسورد بر روی لینک چه می باشد؟

در صورتی که بخواهید لینک را در اختیار افرادی که مدنظر دارید قرار دهید پس از ایجاد لینک دلخواه می توانید بر روی آن پسورد بگذارید و تنها در اختیار افرادی که مشخص می نمایید قرار دهید.