کارینو لینک

شماره تماس
شماره تماس: 02144210993و 02144211006
09120656196:موبایل واحد پشتیبانی و واتساپ 

ساعت کاری
 (روزهای شنبه الی چهارشنبه (۸:۳۰ الی ۱۸:۰۰)روزهای پنچ شنبه (۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰

ایمیل
info@karinotech.com